Du är välkommen att kontakta oss i det fall du har några frågor avseende din order:
Måndag till fredag mellan 8 - 16 CET
E-postadress: customerservice@jackojuno.com

Vi återkommer till dig så snart som möjligt, vanligen inom 24 timmar på veckodagarna. Vid perioder med högre tryck kan det dröja något längre innan vi återkopplar.